Działania jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

 1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz.
 2. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 (z telefonów komórkowych).
  Akt ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego.
 3. Kolejną ważną czynnością jest kontakt z zakładem pogrzebowym tel.502 67 93 68
  lub 502 67 93 81. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całodobowo.
 4. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu.
 5. Prosimy o dostarczenie:
  – karty zgonu
  – dowodu osobistego zmarłej osoby
  – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.
 6. Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy również Państwu telefonicznie lub osobiście.

Pomagamy przy załatwieniu formalności pogrzebowych,
oraz kredytujemy pogrzeb do wysokości zasiłku ZUS.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 )
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).